તને જોઈને આ જે હાય કહું છું

તને જોઈને આ જે હાય કહું છું
એ ઈંગ્લિશ સાથે હિંદીમાંય કહું છું

બહુ સિરિયસલી ના લેતી મને કે
ઘણી વાતો હું બસ કહેવાય કહું છું

મને સમજાવતાં ના ફાવ્યું તેથી
તને ક્યારેય નહિ સમજાય કહું છું

વધારે પૂછ નહિ વિશ્વાસ કર દોસ્ત
તને મારાથી જે કહેવાય કહું છું

રમૂજના ચકચકિત રૅપરમાં વીંટી
હૃદયમાં ઊઠતાં સણકાય કહું છું

– હેમંત પુણેકર

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

1 Response to તને જોઈને આ જે હાય કહું છું

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s