રાહદારી

એ જ હું ને એ જ બારી
એ જ રાહ ને રાહદારી

મુજમાં બદલ તુજમાં બદલ
તો યે ટકેલી દોસ્તદારી

હું ટળવળું તું સળવળે
મટતી નથી ઈચ્છા બીમારી

મને દુષણ તને પ્રદુષણ
તો યે ટકવાની ખુમારી

વિચાર અને વાહન તણી
ઘોંઘાટમય આ બેકરારી

તુજ આહની મુજ દાહની
કારણ સમી આ રાહદારી

-હેમંત

Advertisements
This entry was posted in ગઝલ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s